Vacature Directeur Basisonderwijs Rodenburg


De vzw Scola is een katholiek schoolbestuur met maatschappelijke zetel te Bissegem (Driekerkenstraat 4, 8501 Bissegem). De vzw Scola is verantwoordelijk voor 9 scholen in de regio van Zuid-Kortrijk, waaronder 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen maken deel uit van 2 scholengemeenschappen in de regio.
Het bestuur zoekt een directeur (m/v) basisonderwijs voor de vestiging de Vrije Basisschool Rodenburg, Rodenburgplein 31 8510 Kortrijk.
Het betreft een voltijdse betrekking met vooruitzicht op vaste benoeming op termijn. De datum van indiensttreding kan vanaf 1 juli 2024 en ten laatste op 16 augustus 2024.
De Vrije Basisschool Rodenburg ontvangt dagelijks ongeveer 185 leerlingen uit de omgeving. Samen met ongeveer 17 leraren en ondersteunende medewerkers staat de directeur in voor kwaliteitsvol onderwijs.

(meer…)

Nieuwe overkapping voor onze school in Rollegem, Sint-Theresiaschool

In een tijdperk waarin onderwijs steeds evolueert, heeft onze school besloten een mooie stap te zetten richting innovatie door de installatie van een nieuwe overkapping op ons schoolterrein. Met een oppervlakte van bijna 100 vierkante meter zal deze overkapping niet alleen dienen als beschutting tegen de natuurelementen, maar is het ook een strategische zet om nog meer aan outdoor learning te kunnen doen.

Ons doel is om de kloof tussen klaslokaal en natuur te overbruggen, waardoor kinderen de kans krijgen om in een buitenomgeving te leren en te spelen, nu ook als het regent. De overkapping, met afmetingen van 16 meter bij 6 meter, zal fungeren als een multifunctionele ruimte waar leerlingen niet alleen educatieve activiteiten kunnen doen, maar ook bij regenweer hun speeltijden buiten kunnen doorbrengen.

(meer…)

Brooddoosnodig in De Sprong

We willen jullie graag meenemen en warm maken voor ons project “Brooddoosnodig”.
Via de stad Kortrijk leerden we vorig jaar vzw Enchanté kennen. Enchanté zet zich, via het project Brooddoosnodig, in voor mensen met minder kansen, kinderen zonder (goed) gevulde brooddoos.
En laat nu net dàt zijn waar we binnen ons armoedebeleid aan werken.
We sloegen, samen met andere Kortrijkse scholen en met de steun van stad Kortrijk zelf, de handen in elkaar en stapten mee in hun brooddoosnodig-project.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat elk kind recht heeft op een gezonde maaltijd. Leren, spelen lukt immers moeizaam met een lege maag.
We legden reeds contact met verschillende handelaars uit de buurt die hun schouders willen zetten onder dit project, gratis of met grote korting. Stad Kortrijk biedt ons hulp aan door ons in contact te brengen met sociaal geëngageerde mensen.

Wat houdt ons project nu in?

(meer…)

De Kindervriend, eerste school in Vlaanderen met het SMOG kwaliteitslabel

Onze school, buitengewoon basisonderwijs, De Kindervriend, kan sinds vorig schooljaar met trots melden dat we de eerste school in Vlaanderen zijn, die het SMOG kwaliteitslabel mocht ontvangen.

We zijn nu een SMOG-vriendelijke school en daar zijn we best trots op.

SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het is een methode dat in Oost-Vlaanderen werd ontwikkeld in een BuSo school waar leerlingen op gebied van spreken geen vooruitgang meer boekten.

SMOG is afgeleid van de dovengebaren en de natuurlijke gebaren. SMOG is eenvoudig naar mensen met een verstandelijke beperking en werd gereduceerd tot een 500-tal gebaren.

Naast de gebaren blijft het ‘spreken’ heel centraal staan.

Heel wat kinderen konden zich niet goed uitdrukken en sommige vertoonden ook gedragsproblemen of keerden in zichzelf. De klassieke manier van logopedie hielp niet meer voor onze kinderen en de logopedisten gingen op zoek naar een andere manier om de kinderen meer communicatief te maken.

Hilde Vangheluwe en Greet Martens, twee logopedisten die recent op pensioen zijn, volgden in 1987 de cursus SMOG.

Heel enthousiast keerden beide logopedisten terug en introduceerden deze methode ook in onze school.

Vanaf de kleutertijd wordt er gewerkt met SMOG en dit de ganse dag door. Door taal visueel te maken, wordt taal zoveel beter begrepen. Er zijn kinderen die de gebaren uiteindelijk achterwege laten en anderen blijven het altijd nodig hebben.

Toen SMOG ontstond was er nog weinig aanvaarding om met de ondersteuning van gebaren te spreken. Er was zelfs weerstand tegen die manier van werken omdat men bang was dat kinderen het spreken zouden opgeven.

Intussen heeft de methode zoveel positief effect bewezen dat de methode intussen overal warm wordt onthaald.

Hilde en Greet hebben ook 10 jaar lang de professionele SMOG-cursus gegeven binnen de organisatie van Gezin en Handicap. Ook gaven ze SMOG aan studenten Orthopedagogie en binnen de opleiding Logopedie in Brugge.

Onze collega’s zijn zelfs meegestapt in een project van VIVES Kortrijk om SMOG te implementeren in Roemenië.

(meer…)