Nieuwe maatschappelijke zetel Scola vzw

Dinsdag 22 augustus heeft Scola vzw de nieuwe maatschappelijke zetel ingenomen in de Driekerkenstraat 4 te Bissegem.

In 2018 kocht Scola het voormalig klooster van de zusters Sint-Vincentius a Paulo.

Nu heeft het gebouw een dubbele functie. De benedenverdieping doet dienst als polyvalente ruimte en als refter voor de school De Tandem.

De bovenverdieping doet dienst als maatschappelijke zetel van Scola vzw.

Het schoolbestuur, de coördinerende directeur en de overkoepelende diensten zoals ICT, personeelsadministratie en boekhouding hebben daar hun vaste stek.

De gebouwen werden ingezegend door EH Deken Geert Morlion en plechtig ingehuldigd door de voorzitter mevr. Nicole Viaene, de coördinerend directeur Peter De Graeve en door de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dhr. Lieven Boeve.

Dank aan dhr. Deplancke voor de mooie foto’s!

DSC_0646
DSC_0740
DSC_0739
DSC_0738
DSC_0737
DSC_0736
DSC_0735
DSC_0733
DSC_0732
DSC_0731
DSC_0730
DSC_0728
DSC_0727
DSC_0726
DSC_0725
DSC_0724
DSC_0723
DSC_0722
DSC_0721
DSC_0720
DSC_0719
DSC_0718
DSC_0717
DSC_0716
DSC_0715
DSC_0714
DSC_0713
DSC_0712
DSC_0711
DSC_0709
DSC_0708
DSC_0707
DSC_0706
DSC_0705
DSC_0704
DSC_0703
DSC_0702
DSC_0701
DSC_0700
DSC_0699
DSC_0698
DSC_0697
DSC_0696
DSC_0695
DSC_0694
DSC_0693
DSC_0692
DSC_0691
DSC_0690
DSC_0689
DSC_0688
DSC_0687
DSC_0683
DSC_0681
DSC_0680
DSC_0679
DSC_0678
DSC_0677
DSC_0676
DSC_0675
DSC_0674
DSC_0673
DSC_0669
DSC_0667
DSC_0666
DSC_0665
DSC_0664
DSC_0663
DSC_0662
DSC_0660
DSC_0659
DSC_0657
DSC_0656
DSC_0655
DSC_0654
DSC_0653
DSC_0652
DSC_0651
DSC_0682
DSC_0684
previous arrow
next arrow
DSC_0646
DSC_0740
DSC_0739
DSC_0738
DSC_0737
DSC_0736
DSC_0735
DSC_0733
DSC_0732
DSC_0731
DSC_0730
DSC_0728
DSC_0727
DSC_0726
DSC_0725
DSC_0724
DSC_0723
DSC_0722
DSC_0721
DSC_0720
DSC_0719
DSC_0718
DSC_0717
DSC_0716
DSC_0715
DSC_0714
DSC_0713
DSC_0712
DSC_0711
DSC_0709
DSC_0708
DSC_0707
DSC_0706
DSC_0705
DSC_0704
DSC_0703
DSC_0702
DSC_0701
DSC_0700
DSC_0699
DSC_0698
DSC_0697
DSC_0696
DSC_0695
DSC_0694
DSC_0693
DSC_0692
DSC_0691
DSC_0690
DSC_0689
DSC_0688
DSC_0687
DSC_0683
DSC_0681
DSC_0680
DSC_0679
DSC_0678
DSC_0677
DSC_0676
DSC_0675
DSC_0674
DSC_0673
DSC_0669
DSC_0667
DSC_0666
DSC_0665
DSC_0664
DSC_0663
DSC_0662
DSC_0660
DSC_0659
DSC_0657
DSC_0656
DSC_0655
DSC_0654
DSC_0653
DSC_0652
DSC_0651
DSC_0682
DSC_0684
previous arrow
next arrow

Circus Markolini

Schoolfeest: een feest op school. De school op stelten. Een heus circus…
Dat viel er dit schooljaar te beleven in de Vrije Centrumschool Marke.


Al vanaf het begin van het schooljaar maakten we de leerlingen via verhalen en kleine tipjes warm voor het circusgebeuren. Links en rechts een diabolo, de afbeelding van een clown, een circustent, een flip ’n flyer, een éénwieler op de speelplaats,… Vanaf november werd dan de echte start van ons jaarproject gegeven. De leerlingen, zowel lager als kleuters, kregen een heuse circusvoorstelling van meester Ward en circusdirecteur Dennis en gingen nadien direct aan het oefenen. Vooral de leerlingen vanaf het derde leerjaar verkenden de verschillende technieken en gingen op zoek naar hun eigen talenten. Tegen begin december koos elke leerling dan een eigen techniek waar hij of zij in verder ging. Samen met hun begeleidende leerkracht én met de tips van circusdirecteur Dennis verlegden ze menig maal hun eigen grenzen. Al gauw vlogen de diabolo’s, sjaaltjes, Chinese bordjes,… ons om de oren tijdens de vrije momenten. De menselijke piramides werden van langs om hoger en steviger,… en ook het eigen vertrouwen en de trots over wat ze bereikten groeide met de dag.

(meer…)

RENOVATIE KLOOSTERGEBOUW

De renovatiewerken aan het klooster in Bissegem lopen stilaan op hun einde.
Na een verbouwing van ruim anderhalf jaar zal het gebouw hopelijk rond mei 2023 kunnen opgeleverd worden.
VZW SCOLA en VKLS De Tandem kochten dit gebouw in 2018 aan.  Er werd een subsidiedossier opgemaakt en in november 2021 konden de werken eindelijk van start.

(meer…)

DE SPRONG, BUITENGEWOON OMGAAN MET HET TALENT VAN ELK KIND!

In onze school willen we de kinderen alle kansen geven om te durven springen. Een sprong verder, een sprong hoger.

 

We willen kinderen helpen waar het voor hen moeilijk loopt, én wij willen de dingen die ze goed kunnen in de verf zetten! Op die manier groeit hun zelfvertrouwen, krijgen de kinderen een positief zelfbeeld en verhoogt het welbevinden.

Om daarin te kunnen slagen is iedereen even belangrijk op school. Ons gezamenlijk doel is namelijk dat we de ontwikkelingsmogelijkheden en het leervermogen van de leerlingen maximaal stimuleren en tot ontwikkeling brengen. We vormen allemaal een belangrijke schakel in de bijzondere ketting die we als school vormen. Of het nu om de leerling gaat, de klasleerkracht, de ortho, de ambulante leerkracht, de busbegeleider, de secretaresse, de therapeut, de GOK-leerkracht, de directeur, de ict-begeleider, de logistiek medewerker, de stagiair, de vrijwilliger, de aanvangsbegeleider, de klusjesman, de brugfiguur, de ouder, de opvoeder, de luizenmoeder, de…, élk heeft zijn specifieke taak/functie, en het is dankzij de samenwerking van allen dat we “School Zijn”! Het resultaat van deze verbinding overstijgt ruimschoots de optelsom van elk van de onderdelen afzonderlijk.

Om de werking van ons buitengewoon onderwijs nader toe te lichten schreef één van onze logopedisten in een notendop hoe zij het leven van een therapeut in De Sprong ervaart:

(meer…)