Deze website wordt beheerd door Vzw SCOLA, Lauwsestraat 11-13 6511 Aalbeke. 
 

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met privacy binnen VZW  kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres: 

 Privacy@scolanet.be  

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Vzw SCOLA vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Vzw SCOLA  aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Vzw SCOLA verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Vzw SCOLA of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten wilt ontvangen, of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer,) mee te delen. 

Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Vzw SCOLA ze behandelen in overeenstemming met het privacybeleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

U garandeert dat de gegevens die u aan Vzw SCOLA meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Vzw SCOLA mee te delen. 

Vzw SCOLA kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. 

Vzw SCOLA zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in onze Privacy Kennisgeving. 

De persoonsgegevens die Vzw SCOLA verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. 

Alleen bepaalde personen in dienst van Vzw SCOLA, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Vzw SCOLA een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. 

Doel van de verwerking 

Vzw SCOLA verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd. 

 U kan ook ten alle tijde uw gegevens laten wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat van de school of scholengemeenschap. 

 Update van deze privacyverklaring 

Vzw SCOLA kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van of wijzigingen in de privacywetgeving.