Circus Markolini

Schoolfeest: een feest op school. De school op stelten. Een heus circus…
Dat viel er dit schooljaar te beleven in de Vrije Centrumschool Marke.


Al vanaf het begin van het schooljaar maakten we de leerlingen via verhalen en kleine tipjes warm voor het circusgebeuren. Links en rechts een diabolo, de afbeelding van een clown, een circustent, een flip ’n flyer, een éénwieler op de speelplaats,… Vanaf november werd dan de echte start van ons jaarproject gegeven. De leerlingen, zowel lager als kleuters, kregen een heuse circusvoorstelling van meester Ward en circusdirecteur Dennis en gingen nadien direct aan het oefenen. Vooral de leerlingen vanaf het derde leerjaar verkenden de verschillende technieken en gingen op zoek naar hun eigen talenten. Tegen begin december koos elke leerling dan een eigen techniek waar hij of zij in verder ging. Samen met hun begeleidende leerkracht én met de tips van circusdirecteur Dennis verlegden ze menig maal hun eigen grenzen. Al gauw vlogen de diabolo’s, sjaaltjes, Chinese bordjes,… ons om de oren tijdens de vrije momenten. De menselijke piramides werden van langs om hoger en steviger,… en ook het eigen vertrouwen en de trots over wat ze bereikten groeide met de dag.

(meer…)

VACATURE DIRECTEUR BASISONDERWIJS BISSEGEM

De vzw Scola is een katholiek schoolbestuur met maatschappelijke zetel te Bissegem (Driekerkenstraat 4, 8501 Bissegem). De vzw Scola is verantwoordelijk voor 9 scholen in de regio van Zuid-Kortrijk, waaronder 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen maken deel uit van 2 scholengemeenschappen in de regio.
Het bestuur zoekt een directeur (m/v) basisonderwijs voor de Vrije kleuter- en lagere school Bissegem, ‘DE TANDEM’, Driekerkenstraat 4, 8501 Bissegem.
Het betreft een voltijdse betrekking met vooruitzicht op vaste benoeming op termijn. De datum van indiensttreding is 1 september 2023.
De Vrije kleuterschool ontvangt dagelijks ongeveer 180 kleuters, de Vrije lagere school 300 leerlingen uit de omgeving. Samen met een collega-directeur, een dertigtal leerkrachten en ondersteunende medewerkers sta je in voor kwaliteitsvol onderwijs.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatiebrief met Curriculum Vitae ten laatste tegen 8 juni 2023 ter attentie van de voorzitter van het schoolbestuur, per mail naar : nicole.viaene@scolanet.be.
Indien je kandidatuur weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie. Wij garanderen de nodige discretie.
Indien je eerst inlichtingen wilt inwinnen, dan kan je contact opnemen met de coördinerende directeur Peter De Graeve ( codi@scolanet.be).

 

RENOVATIE KLOOSTERGEBOUW

De renovatiewerken aan het klooster in Bissegem lopen stilaan op hun einde.
Na een verbouwing van ruim anderhalf jaar zal het gebouw hopelijk rond mei 2023 kunnen opgeleverd worden.
VZW SCOLA en VKLS De Tandem kochten dit gebouw in 2018 aan.  Er werd een subsidiedossier opgemaakt en in november 2021 konden de werken eindelijk van start.

(meer…)