We willen jullie graag meenemen en warm maken voor ons project “Brooddoosnodig”.
Via de stad Kortrijk leerden we vorig jaar vzw Enchanté kennen. Enchanté zet zich, via het project Brooddoosnodig, in voor mensen met minder kansen, kinderen zonder (goed) gevulde brooddoos.
En laat nu net dàt zijn waar we binnen ons armoedebeleid aan werken.
We sloegen, samen met andere Kortrijkse scholen en met de steun van stad Kortrijk zelf, de handen in elkaar en stapten mee in hun brooddoosnodig-project.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat elk kind recht heeft op een gezonde maaltijd. Leren, spelen lukt immers moeizaam met een lege maag.
We legden reeds contact met verschillende handelaars uit de buurt die hun schouders willen zetten onder dit project, gratis of met grote korting. Stad Kortrijk biedt ons hulp aan door ons in contact te brengen met sociaal geëngageerde mensen.

Wat houdt ons project nu in?


Tijdens een P.V. werd het project naar voor gebracht en werd er overlegd wat de directe noden waren voor de kinderen.
Unaniem, de tussendoortjes : veel kinderen hebben niks mee, vragen of nemen af van andere kinderen, ongezonde tussendoortjes,….
En het tweede punt : geen ontbijt of te lang op de bus.
Deze twee zaken werden opgenomen in ons project.
Op maandagochtend : ontbijthoekje. Iedere maandag kunnen de kinderen een boterham krijgen met beleg en een glas water. Op de andere dagen afwisselend soep, fruit en koek als tussendoortjes, tijdens de speeltijden. De kinderen brengen geen tussendoortjes meer mee van thuis.
Op maandag 20 november gingen we de eerste keer van start. Ons project en ontbijthoekje werden feestelijk geopend met een fanfare van onze kinderen olv meester Joren. Er waren een tal van mensen uitgenodigd op onze eerste ontbijthoekje nl. de ouders, buren, Reva, Stad Kortrijk, Enchanté, De Leuning, Raad van bestuur,…
We waren verrast door de grote opkomst wat fijn aanvoelde.
Wij staan zelf in voor de aankopen. Vanuit Enchanté krijgen we bonnen voor onze aankopen in de Lidl. De soep wordt geleverd door ZOWE(Waak). Fruit
brengt een lokale handelaar. En brood wordt gesponsord door een bakker vanuit de buurt.
Wij krijgen een deel sponsoring vanuit Enchanté maar kunnen ook “getrakteerd” worden ten voordele van de kinderen.
Dit kan door naar de site te gaan van https://enchantevzw.be/nl/doneer-nu/. Daar zie je bovenaan “trakteer hier”. Zo kan je voor onze school kiezen. Je kan onze kinderen trakteren met een kopje soep, een stukje fruit of een koek. Dit gaat over kleine bedragen vanaf 0,50 euro. Altijd hartverwarmend voor onze kinderen.
We kunnen zeggen dat ons project goed loopt, uiteraard met enige bijsturing hier en daar. En ook door de vele helpende handen van allen.
Het voelt zo fijn aan wanneer een leerling komt zeggen “dank je wel, juf” of aanvoelt “het is hier voor iedereen gelijk, het valt niet meer op dat ik geen tussendoortje heb”.
We hopen ons project nog verder te kunnen uitbreiden om bv de brooddozen aan te nemen, onbetaalde schoolfacturen,…
Willen jullie meer weten over ons project? Altijd welkom bij ons in de Sprong Kortrijk.