Scola en ICT: van visie tot realiteit!

Scola wil prioritair werk maken van de digitalisering van onderwijs. We gebruiken de Digisprong middelen ( ca € 260.000 ) van de overheid op een efficiënte wijze. We hebben zowel aandacht voor de technische als de menselijke aspecten. De focus ligt op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak.  Zoveel mogelijk mensen leren om technologie zinvol en positief te gebruiken, met het oog op het verhogen van de kwaliteit van onderwijs.

 Hoe doen we dit ?  

  • ICT beleidscel: enkele gedreven directies en bestuursleden, ICT-coördinatoren en de codi stippelen het ICT beleid uit. Zij faciliteren het ICT-beleid in alle scholen. Waar willen we naar toe ? Wat hebben we nodig qua hard- en software, professionalisering ?   
  • Modernisering van de ICT uitrusting:

Voor onze leerlingen :  Meer dan 1200 laptops beschikbaar voor de leerlingen ( van 5de en 6de studiejaar ?) en meer dan 130 IPads.  

Voor onze leraren : een laptop voor elke leraar in Scola !

Versterking van de netwerken in de scholen waar nodig

 ICT personeel

Sinds dit  schooljaar (bijna) 2 voltijdse overkoepelende ICT-coördinatoren en 1 deeltijdse gangmaker om ICT op een hoger niveau te brengen. Hierbij ligt de focus op de pedagogische aspecten van ICT

In elke school is ook een ICT- contactpersoon aangesteld, om het ICT beleid te concretiseren tot op de werkvloer.

 Enkele concrete realisaties

  • Mediatheek van Scola stelt digitaal materiaal ter beschikking voor de concrete klaspraktijk.  
  • Schooloverstijgende digitale Teams van leraren. Zo kunnen leraren per leerjaar over de scholen heen met elkaar overleggen, ervaringen delen en van elkaar leren.
  • Gezamenlijke ICT-nascholingsdag op 26 januari 2022. Gezien de vele corona besmettingen heeft deze dag digitaal plaatsgegrepen. Het was geen sinecure om dit alles te organiseren, maar Scola is er toch in geslaagd ! Meer dan 250 personeelsleden volgden online één of meerdere workshops (15 in totaal!). Iedereen kon kiezen om de eigen technische vaardigheden aan te scherpen en/of om de didactische toepassingen in de klas verder uit te breiden. Bijna elk personeelslid heeft op maat de eigen ICT-vaardigheden kunnen verbeteren.

Hieronder enkele citaten:

  • “Alvast bedankt voor de uitleg , vond het heel erg leerrijk. Ik ga er zeker gebruik van maken.”
  • “Heel tof, ik ga zeker aan de slag met kleuters en fotografie.”
  • “Heel boeiend allemaal. Een stevig en boeiend aanbod waar we zeker nog mee verder kunnen bouwen. Bedankt!”
  • “Dank je wel voor de vlotte en boeiende uitleg! Het was heel interessant en ik ben genoeg geprikkeld om er mee aan de slag te gaan!”
  • “Heel wat nieuwe inzichten gekregen. Bedankt !”

En daar gaat het om: levenslang leren, ook voor leerkrachten!