Onderwijzer LO 18/22ste

Wij zijn op zoek naar een “Onderwijzer LO” voor een opdracht van 18/22ste

Wanneer? Onmiddellijke opstart tot en met 27 maart 2023 en van 19 april 2023 tot en met 30 juni 2023

Waar? De Kindervriend Rollegem

Interesse? Neem contact op met codi@scolanet.be

Voltijdse onderwijzer/kleuteronderwijzer lerarenplatform

We zijn op zoek naar een “Voltijdse onderwijzer/kleuteronderwijzer lerarenplatform”

Wanneer? Onmiddellijke opstart tot en met 30 juni 2023

Waar? Je kan in volgende scholen te werk gesteld worden:
’t Biekorfje Aalbeke
VBS Bellegem
VCSM Marke
VBS St.-Theresia Rollegem
De Tandem kleuter en lager Bissegem

Interesse? Neem contact op met codi@scolanet.be

DE SPRONG, BUITENGEWOON OMGAAN MET HET TALENT VAN ELK KIND!

In onze school willen we de kinderen alle kansen geven om te durven springen. Een sprong verder, een sprong hoger.

 

We willen kinderen helpen waar het voor hen moeilijk loopt, én wij willen de dingen die ze goed kunnen in de verf zetten! Op die manier groeit hun zelfvertrouwen, krijgen de kinderen een positief zelfbeeld en verhoogt het welbevinden.

Om daarin te kunnen slagen is iedereen even belangrijk op school. Ons gezamenlijk doel is namelijk dat we de ontwikkelingsmogelijkheden en het leervermogen van de leerlingen maximaal stimuleren en tot ontwikkeling brengen. We vormen allemaal een belangrijke schakel in de bijzondere ketting die we als school vormen. Of het nu om de leerling gaat, de klasleerkracht, de ortho, de ambulante leerkracht, de busbegeleider, de secretaresse, de therapeut, de GOK-leerkracht, de directeur, de ict-begeleider, de logistiek medewerker, de stagiair, de vrijwilliger, de aanvangsbegeleider, de klusjesman, de brugfiguur, de ouder, de opvoeder, de luizenmoeder, de…, élk heeft zijn specifieke taak/functie, en het is dankzij de samenwerking van allen dat we “School Zijn”! Het resultaat van deze verbinding overstijgt ruimschoots de optelsom van elk van de onderdelen afzonderlijk.

Om de werking van ons buitengewoon onderwijs nader toe te lichten schreef één van onze logopedisten in een notendop hoe zij het leven van een therapeut in De Sprong ervaart:

(meer…)