De renovatiewerken aan het klooster in Bissegem lopen stilaan op hun einde.
Na een verbouwing van ruim anderhalf jaar zal het gebouw hopelijk rond mei 2023 kunnen opgeleverd worden.
VZW SCOLA en VKLS De Tandem kochten dit gebouw in 2018 aan.  Er werd een subsidiedossier opgemaakt en in november 2021 konden de werken eindelijk van start.

Wat en waarom?
In het klooster zal er op de benedenverdieping een polyvalente ruimte zijn waar over de middag de kleuters hun middagmaal zullen nemen.  De huidige refterruimte wordt verder gebruikt door de lagere school, maar die hebben nu wat meer tijd om te eten ’s middags.
De polyvalente ruimte zal ook gebruikt worden voor vergaderingen met grotere groepen.  Ook zullen de kinderen van de school er terecht kunnen voor klasoverstijgende projectjes en voor een bak- of knutselactiviteit.
Er is naast de grote ruimte ook een afwaskeuken voorzien.
Verder zullen ouders van de kleuter- en lagere school met vragen nu op 1 plaats terecht kunnen… het secretariaat van beide scholen bevindt zich nu ook in het klooster.  Voor ons is dit een grote stap naar een efficiënter werkende administratie.  Via de vernieuwde oprit van de school is er een ingang naar het secretariaat en naar de directies.
De toegang tot de school werd ook vernieuwd.  Er zal steeds moeten aangemeld worden vooraleer men de school kan betreden… een stukje veiliger dus voor de kleinsten.
Kortom, er was dus nood aan extra ruimte om alles efficiënter te kunnen laten werken.

En de bovenverdieping?
Juist… de bovenverdieping zal volledig gebruikt worden door VZW SCOLA.  De coördinerend directeur van de scholengroep, een centrale IT en een centrale boekhouding krijgen er hun plekje.  Ook is er een vergaderzaal voorzien die vooral door de Raad van Bestuur en de bijeenkomsten van directies van VZW SCOLA zal gebruikt worden.

Ook de aanpalende pastorie werd voor een stuk in de verbouwing meegenomen… in de keuken van de pastorie zijn nu de sanitaire voorzieningen voor het klooster.  De rest van de pastorie blijft voorlopig zoals ze is.
Deze verbouwingen zijn mogelijk dankzij de erfpacht die de school kreeg voor dit gebouw.

We hopen alle geïnteresseerden te kunnen uitnodigen tijdens een opendeurmoment.  Een datum durven we daarvoor nog niet prikken… daarvoor is er nog te veel werk binnenin.
We plannen ook om de oude bewoners, zuster Gertrude en zuster Leona, uit te nodigen voor de opening.  Zuster Gertrude woonde zelf meer dan 50 jaar in dit gebouw.