In onze school willen we de kinderen alle kansen geven om te durven springen. Een sprong verder, een sprong hoger.

 

We willen kinderen helpen waar het voor hen moeilijk loopt, én wij willen de dingen die ze goed kunnen in de verf zetten! Op die manier groeit hun zelfvertrouwen, krijgen de kinderen een positief zelfbeeld en verhoogt het welbevinden.

Om daarin te kunnen slagen is iedereen even belangrijk op school. Ons gezamenlijk doel is namelijk dat we de ontwikkelingsmogelijkheden en het leervermogen van de leerlingen maximaal stimuleren en tot ontwikkeling brengen. We vormen allemaal een belangrijke schakel in de bijzondere ketting die we als school vormen. Of het nu om de leerling gaat, de klasleerkracht, de ortho, de ambulante leerkracht, de busbegeleider, de secretaresse, de therapeut, de GOK-leerkracht, de directeur, de ict-begeleider, de logistiek medewerker, de stagiair, de vrijwilliger, de aanvangsbegeleider, de klusjesman, de brugfiguur, de ouder, de opvoeder, de luizenmoeder, de…, élk heeft zijn specifieke taak/functie, en het is dankzij de samenwerking van allen dat we “School Zijn”! Het resultaat van deze verbinding overstijgt ruimschoots de optelsom van elk van de onderdelen afzonderlijk.

Om de werking van ons buitengewoon onderwijs nader toe te lichten schreef één van onze logopedisten in een notendop hoe zij het leven van een therapeut in De Sprong ervaart:

“Het leuke is dat je als therapeut ‘mee groeit’ met de kinderen: we leren de leerlingen kennen vanaf hun eerste schooldag; dan komen ze bij een logopediste voor een ‘warme landing’ en aanvullende onderzoekgegevens. Deze eerste verbinding is ontzettend behulpzaam bij het helpen oriënteren naar de ‘kloppende’ klas.

 

Vervolgens wordt een aantal van hen ingeschakeld voor therapie of extra ondersteuning en blijf je hen als therapeut begeleiden/volgen over de verschillende pedagogische eenheden heen. Dat maakt dat we een vrij goed overzicht krijgen – en bewaken – van het totaalplaatje van de schoolloopbaan van elke leerling.

 

Het is een bijzondere ervaring om deelgenoot te mogen zijn van het ontwikkelingsproces en de kinderen te zien groeien en evolueren. Samen met alle betrokkenen stimuleren we de ‘zin in leren, de zin in leven’ van elk kind dat we mogen verwelkomen.

 

Zoals we allen merken, zit er flink wat ‘nood aan herschaling’ bij de leerlingen die een attest type Basisaanbod kregen. Gaandeweg krijgen we te maken met een veranderende populatie in vergelijking met vijf jaar geleden. Tal van factoren- intrinsiek en extrinsiek – zorgen ervoor dat de kinderen die vandaag bij ons school lopen, over het ganse spectrum van leer- en leefvaardigheden complexer geworden zijn. Daarom is goed kunnen invoelen en inschatten in functie van een adequate klasoriëntatie me dunkt dan ook een belangrijke vaardigheid die wij als therapeut verwerven doorheen de jaren, dankzij dat ‘horizontaal’ mee groeien met de leerlingen.”

 

Vaak vergelijken we onze school met een grote familie… en die familie moet ‘goed draaien’. Hier zorgen we allemaal samen voor.

 

Eén grote familie!

 

Dat zijn wij!