VACATURE  DIRECTEUR DE SPRONG – KORTRIJK

School voor buitengewoon onderwijs voor lager, basisaanbod (type 1 – type 8)

De vzw Scola is een katholiek schoolbestuur met maatschappelijke zetel te Aalbeke.  De vzw Scola is verantwoordelijk voor 9 scholen in de regio van Zuid-Kortrijk, waaronder 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen maken deel uit van 2 scholengemeenschappen in de regio.

Het bestuur wil een directeur (m/v) aanwerven voor buitengewoon basisonderwijs, basisaanbod,  (kinderen met licht verstandelijke beperking, vroeger type 1 of kinderen met een leerstoornis, vroeger type 8) in de school De Sprong.

Het betreft een voltijdse, vacante betrekking die ingaat vanaf 1 september 2021.

Opdracht

 • De directeur is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van de school en realiseert het pedagogisch project samen met het team.
 • De directeur is bekwaam om de schoolvisie en het pedagogisch project uit te dragen en af te toetsen aan de veranderlijke maatschappelijke context. Zij/hij kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstgericht en vernieuwend onderwijs.

 

 • De directeur voert een personeelsbeleid dat erop gericht is de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van het personeel te bevorderen.

 

 • Zij/hij is medeverantwoordelijk voor een goed beheer van de toegekende middelen, de infrastructuur en de administratie.
 • De directeur organiseert mee de externe contacten met het CLB, het gewoon en buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap, het ondersteuningsnetwerk, de andere scholen, de buurt en andere actoren … .
 • De directeur vertegenwoordigt de school t.a.v. de ouders, de lokale gemeenschap en (lokale) overheden.
 • De directeur werkt collegiaal samen met de andere directeurs van het schoolbestuur en de schoolgemeenschappen onder leiding van een coördinerend directeur.
 • De directeur participeert aan het beleidsvoorbereidend werk binnen de vzw Scola, volgens de eigen competenties en interesses (bv. Infrastructuur, pedagogie, inspraak, ICT…. )
 • De concrete functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij de coördinerende directeur de heer Peter De Graeve via mail (codi@scolanet.be)

 

Gewenst profiel

 • De directeur handelt vanuit een christelijke inspiratie en beschikt over een brede waaier aan pedagogische en sociale vaardigheden.
 • De directeur beschikt over leiderschapskwaliteiten en kan een team motiveren en aansturen om het pedagogisch project te realiseren.
 • De directeur stelt zich loyaal op als teamspeler, beschikt over organisatorische en administratieve vaardigheden en heeft inzicht in de onderwijswetgeving of is bereid zich hierin bij te scholen.
 • De directeur bezit bij voorkeur ervaring in het buitengewoon onderwijs of vertoont de bereidheid en openheid om zich in te werken.

Algemene voorwaarden

 • De directeur voldoet aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor een aanstelling als directeur en beschikt over een bachelor- of masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • De kandidaat volgde eerder de Profsopleiding of is bereid deze te volgen.
 • De kandidaat is bereid tot deelname aan een assessment.

Ons aanbod

 • Een boeiende en uitdagende job in een school in het centrum van de stad Kortrijk.
 • Veel contacten op het raakvlak van onderwijs en welzijn.
 • Loon conform de barema’s (Volgens salarisschaal 879, directie basisonderwijs).

Geïnteresseerd ?

Stuur dan uw motivatiebrief met Curriculum Vitae  ten laatste tegen 28 februari 2021 ter attentie van de voorzitter van het schoolbestuur, per mail naar: nicole.viaene@scolanet.be.

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie. Wij garanderen de nodige discretie.

Indien u eerst inlichtingen wil inwinnen, dan kan u contact opnemen met de coördinerende directeur Peter De Graeve (codi@scolanet.be) of met directeur buitengewoon basisonderwijs Hilde Malfrère (hilde.malfrere@gmail.com).

.