De vzw Scola is een katholiek schoolbestuur met maatschappelijke zetel te Bissegem (Driekerkenstraat 4, 8501 Bissegem). De vzw Scola is verantwoordelijk voor 9 scholen in de regio van Zuid-Kortrijk, waaronder 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen maken deel uit van 2 scholengemeenschappen in de regio.
Het bestuur zoekt een directeur (m/v) basisonderwijs voor de Vrije kleuter- en lagere school Bissegem, ‘DE TANDEM’, Driekerkenstraat 4, 8501 Bissegem.
Het betreft een voltijdse betrekking met vooruitzicht op vaste benoeming op termijn. De datum van indiensttreding is 1 september 2023.
De Vrije kleuterschool ontvangt dagelijks ongeveer 180 kleuters, de Vrije lagere school 300 leerlingen uit de omgeving. Samen met een collega-directeur, een dertigtal leerkrachten en ondersteunende medewerkers sta je in voor kwaliteitsvol onderwijs.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatiebrief met Curriculum Vitae ten laatste tegen 8 juni 2023 ter attentie van de voorzitter van het schoolbestuur, per mail naar : nicole.viaene@scolanet.be.
Indien je kandidatuur weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie. Wij garanderen de nodige discretie.
Indien je eerst inlichtingen wilt inwinnen, dan kan je contact opnemen met de coördinerende directeur Peter De Graeve ( codi@scolanet.be).